OPD v naší třídě

14.04.2015 07:30

OPD ve naší třídě

Zaměstnanci Odboru fondů Evropské unie Ministerstva dopravy navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy informační kampaň o Operačním programu doprava (OPD), jehož prostřednictvím čerpá Česká republika finanční prostředky Evropské unie na velké infrastrukturní projekty, jakými jsou zejména modernizace a výstavba železnic, dálnic a silnic 1. třídy, vodních cest a důležitých dopravních spojení v hl.m. Praze.

 

Program byl rozdělen zvlášť pro děti čtvrté i páté třídy tak, aby se mohli s ohledem na probranou látku zapojit všechny děti. V průběhu programu byli žáci rozděleni do tří skupin a zvolili si, za který členský stát EU budou soutěžit. Dozvěděli se základní informace o Evropské unii (dále jen „EU“), seznámili se s jejími symboly a hlavními přínosy i povinnostmi, které ze členství plynou. Program byl rozdělen do několika bloků, přičemž první měl podobu výkladu oživeného např. o prvky nesprávných variant vlajky EU a naživo interpretované hymny EU. Následoval kvíz na probrané téma a soutěž „Pošli peníze“, která přispěla k názornému vysvětlení principu rozdělování peněz z evropského rozpočtu. Děti v týmech byly podle znalostí a dovedností odměňovány hracími Euro bankovkami. Vyvrcholením programu pak byl nákup v Euro obchodě. Mezi odměnami, které jednotlivé týmy vybojovaly pro své členy nechyběly reflexní vesty, termohrnky, pastelky, bloky, pexesa ani kvarteta s motivy projektů OPD.

 

Cílem programu bylo seznámit žáky s jednotnou evropskou měnou a se základními zákonitostmi, které v evropském společenství fungují. Nedílnou součástí přednášky byly samozřejmě i informace o Operačním programu Doprava, včetně názorných fotografií již realizovaných  projektů.