První záloha na školu v přírodě

01.12.2014 10:14

1. splátka na školu v přírodě

 

Připomínáme, že do 13. prosince musí být odevzdána částka 1.000,- Kč buď třídním učitelům nebo na účet 249 338 349/0800. Variabilní symbol je stejný jako při platbě obědů.