Třídní schůzky - 8. 9. 2014

08.09.2014 18:41

Třídní schůzky 8. 9. 2014

·        Co se změnilo přes prázdniny

o   přestěhování do nové budovy MŠ

o   přestavba sociálního zařízení v 1. a 2. odd ŠD (oddělení chlapeckých a dívčích WC)

o   přestavba kuchyně – v prostoru bývalé kanceláře se nakládají termoboxy s jídlem pro MŠ na vozík

o   přeměna podkrovního bytu na 3. odd. ŠD – vybourání zdí, nové osvětlení, vymalování, obklady zdi…

·        Co kde nejdete

o   paní Volemanová, zezadu budovy, okno vlevo od vchodu do školní kuchyně – klepat

o   1. + 2. odd. ŠD – bývalá MŠ – z boku budovy vchod + zvonky

o   3. odd. ŠD – bývalý byt v podkroví – zvonek na bráně areálu

o   1.B – v prostoru bývalé školní družiny v přízemí

·        Nová telefonní čísla

281 970 016, 603870762 – ředitelna, fax

 

 

 

281971019 - 1. a 2. odd. ŠD

704729483 - 3. odd. ŠD

 

 

 

281 971 085 – školní jídelna

 

 

 

739095355,  212245760 – mateřská škola

   

 

·        Školská rada

o   nové tříleté období – za pedagogy – Mgr. Miklová, za ÚMČ – p. Fíla

o   zatím dva kandidáti mají zájem o práci

o   do 12. 9. možnost písemně či osobně informovat ředitele

o   ze jmen bude sestavena kandidátka, rozeslána rodičům, kteří zaškrtnou jedno jméno. Vyhraje ten, s největším počtem hlasů

·        Školní řád

o   seznámení + podpis rodičů

·        Souhlas se zveřejňováním fotek na webu

o   nechat podepsat

·        Sběrová soutěž

o   obhajujeme 1. místo v Praze

o   pátek 19. 9. od 12.00 hodin do 26. 9. do 12.00 hodin

o   soutěž tříd – odhadnout váhu, nahlásit třídním učitelům

 

Třídní fond - zaslat 250,- KČ

·        Škola v přírodě

o   RS Star Line Svor 8, 471 51

o   9. 6. – 16. 6. 2015

o   3.200,- Kč + autobusový výlet KAM?

§  1. záloha – 1.000,- do 13. 12.

§  2. záloha – 2.200 + výlet – do 10. 5.

o   pojištění proti stornopoplatku – cestovka nedělá

·        Žádost o sponzorink

o   papíry na kopírku

o   kompost na lupení – 12 dvoumetrových prken

·        Projekt Kolodějova zahrada života

o   čeho jsme dosáhli

§  zisk 100 000 na projekt architektky Steinbachové

§  obhajoba projektu – zisk 650. 000,-  na realizaci

§  rozšíření realizačního týmu (Dolanský, Petráková, Vlčková) o projektového manažera Ing. Holuba z firmy Migis

§  každotýdenní schůzky týmu

§  vznik harmonogramu prací

§  tendr na generálního dodavatele projektu

§  realizace prolézačky strom, tabule na garáži

 

o   co nás čeká v nejbližší době

§  23. září od 16.30 – slavnostní zahájení nového školního roku na zahradě – viz. rozdané letáčky

·        potřeba travního semene

§  výzva ADOPTUJ SI SVŮJ STROM – viz. letáček

§  výzva Výtvarná a fotografická soutěž – PŘÍBĚH STROMU

§  20. října – OSLAVA DNE STROMŮ

·        slavnostní zasazení prvního UČITELSKÉHO stromu  - viz. letáček

o   co nás čeká v delším časovém horizontu

§  realizace vodního prvku ve spolupráci se sdružením KROS

§  stržení stávajícího travnatého povrchu, modelace terénu pro novou zahradu

§  realizace skalní prolézačky a kamenného prostoru ohniště – vybíráme dodavatele - lomy

§  realizace pískové plochy

§  realizace lanového centra s domečky ve větvích

§  úprava asfaltového hřiště – příprava na přeměnu na nový povrch – grant na změnu letos nevyšel, zkoušíme znovu

o   jak můžeme pomoci?

§  podpora benefičních akcí – např. Tichá aukce pro zahradu – viz. letáček

§  finanční podpora na spec. účet – 19 - 249 388 349 / 0800

§  účastí na brigádách, při realizaci jednotlivých herních prvků

§  sponzorink

·        travní semeno

·        keřů, stromů

·         jednotlivých herních prvků

·        štěrk, kačírek…

·        dřevo - prkna