LAND ART

17.03.2014 08:57

26. března od 16. hodiny bude probíhat workshop, při kterém si děti, učitelé i rodiče, budou hrát s přírodními materiály a pomocí nich vytvářet na školní zahradě kruhy, které budou symbolizovat oheň, vodu, vzduch. Naše třída zobrazuje vodu a děti již vymyslely zajímavé náměty, které budeme společně realizovat. Pokud máte možnost, zašlete nám přírodní materiály, ze kterých bychom mohli kruhy vytvářet - uschlé traviny, spadané listí, drobné větvičky. Fantazii se meze nekladou. Přijďte, těším se na Vás a hlavně - vytvoříme dílo, které bude dělat radost a zkrášlí (na chvilku) školní zahradu. Při této akci budou přítomny členky Nadace Proměny, nadace, která nám pomáhá přetvářet školní zahradu a především budou přítomny jejich videokamery, které postupný přerod zahrady zachytí...