Informace o nás

Jsme kolektiv kamarádů z páté třídy, který se, spolu se svým třídním učitelem, rozhodl, informovat Vás o tom, co se v naší třídě a škole děje.