VÝSLEDKY KALIBRO TESTŮ V NAŠÍ TŘÍDĚ

16.04.2015 10:30

KALIBRO 2015

Společnost Kalibro a její testy každoročně využíváme pro zjištění výstupních znalostí našich páťáků. I letos se naši nejstarší žáci neztratili. Ve všech testovaných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, humanitní základ a matematika) jsme byli nadprůměrní.

Nejúspěšnější byli páťáci v českém jazyku, který je učí ředitel školy.

-          testování se zúčastnilo 189 škol (2.181 chlapců a 2.038 dívek)

-          průměrný výsledek úspěšnosti – 66,1%

-          naši žáci dosáhli 71,5% úspěšnosti

Na druhém místě se umístil anglický jazyk, učený paní učitelkou Miklovou

-          testování se zúčastnilo 214 škol (1.751 chlapců a 1.640 dívek)

-          průměrný výsledek úspěšnosti – 60,2%

-          naši žáci dosáhli 69,5% úspěšnosti

Třetí příčka patří humanitnímu základu, který učí paní učitelka Vlčková

-          testování se zúčastnilo 114 škol (833 chlapců a 760 dívek)

-          průměrný výsledek úspěšnosti – 61,5%

-          naši žáci dosáhli 62,6% úspěšnosti

Tradičně nejtěžší pozici má matematika, učená kolegyní Vlčkovou

-          testování se zúčastnilo 188 škol (2.223 chlapců a 2.042 dívek)

-          průměrný výsledek úspěšnosti – 50,1 %

-          naši žáci dosáhli 58,5%

Individuální tabulku s výsledky dostal každý žák, podívejte se a můžete si srovnat i úspěšnost Vašeho dítěte oproti spolužákům. 

Všem dětem blahopřeji k úspěchu, kolegyním děkuji za kvalitně odvedenou práci a pevně věřím, že naši uchazeči o gymnaziální studia budou úspěšní, což bude další informace, kterou využíváme pro zjištění výstupních znalostí našich absolventů.